Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2013 tại Việt Nam

PDF.InEmail

thegioisachhon20092013Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm.

Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, phục hồi tài nguyên, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, giáo dục cộng đồng…

Năm 2013, Chiến dịch có chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta… Hành tinh của chúng ta… Trách nhiệm của chúng ta” (Our Place… Our Planet… Our Responsibility), được phát động và hưởng ứng trên phạm vi toàn cầu từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9.

Chủ đề này là nội dung tiếp theo của Chiến dịch năm 2011 và năm 2012, và thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 với chủ đề “Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm” (Think.Eat.Save) do Liên hợp quốc phát động.

Chủ đề Chiến dịch năm nay nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng, từ đó nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân, cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.

thegioisachhon200920131

Năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng chủ trì tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch năm 2013 dự kiến vào ngày 21 tháng 9 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong cả nước, căn cứ tình hình thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2013 như đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Triển khai các chương trình, dự án về bảo vệ môi trường, tập trung, tái chế, xử lý chất thải, cải thiện môi trường; Đẩy mạnh và phát động phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường tại cơ sở như: Ngày Thứ bảy tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh, ngày không sử dụng túi nilon…

Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư như: Khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước, ra quân dọn sạch rác ở những khu vực công cộng, trồng cây tạo bóng mát và cảnh quan môi trường… tập trung các hoạt động làm sạch môi trường từ ngày 20 đến 22 tháng 9.

thegioisachhon200920132

Mỗi người đều có thể tham gia hưởng ứng Chiến dịch bằng những việc làm thật đơn giản như tập trung, tái chế, tái sử dụng chất thải, hạn chế sử dụng túi nilon, sử dụng tiết kiệm điện, gas, bỏ rác đúng nơi quy định, cùng tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường xung quanh khu vực gia đình và nơi sinh sống của chính mình… giáo dục mọi người trong gia đình, cơ quan, cộng đồng cùng có ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường, thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, năng lượng của những người xung quanh… bắt đầu từ chính những hoạt động bảo vệ môi trường đơn giản từ chính nơi sinh sống của chúng tai, sau đó sẽ có tác động lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn.

Nguồn vea

...