Hoạt động làm tiêu bản tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

PDF.InEmail

Sau khi tham gia khóa tập huấn về “Kỹ thuật xử lý và bảo quản mẫu sinh vật biển” do Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm phối hợp với trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng tổ chức vào tháng 8 năm 2013, tất cả cán bộ và nhân viên của Phòng Tuần tra và Du lịch đã bắt tay vào thực hành xây dựng bộ mẫu vật trưng bày tại Trung tâm truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Trong tháng 9/2013 Phòng Tuần tra và Du lịch đã thu thập và xử lý được 60 mẫu vật.

270920131

Hình 1: Các mẫu vật được xử lý hoàn thiện và trưng bày tại Trung tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

270920132

Hình 2: Cán bộ Phòng Tuần tra và Du lịch, BQL Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm xử lý mẫu vật thu thập được tại Cù Lao Chàm.

270920133

Hình 3: Các mẫu vật mới được bổ sung vào bộ sưu tập của Trung Tâm Truyền thông Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

270920134

Hình 4: Mẫu vật Hải Sâm và Bàn Mai

270920135

Hình 5: Xử lý sơ bộ mẫu vật

270920136

Hình 6: Mẫu vật Cá Chình Cát

270920137

Hình 7: Cán bộ Phòng Tuần tra – Du lịch đang xử lý mẫu

Đây là hoạt động góp phần vào công tác truyền thông, tìm hiểu về tự nhiên, nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và quảng bá du lịch sinh thái tại địa phương cho cộng đồng và du khách.

Trần Chinh – Cán bộ BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

..