Tổ chức điều phối hoạt động Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (BQL KDTSQ) được thành lập theo Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 17/7/2009 và Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND thành phố Hội An. Cơ cấu của BQL bao gồm Trưởng Ban, Phó Ban trực, các Phó Ban và các thành viên, giúp việc cho BQL có Tổ chuyên gia và Tổ kỹ thuật.

081120131

Hình 1: Hạ lưu sông Thu Bồn, Đô thị Cổ Hội An, Quần đảo Cù Lao Chàm cũng là nơi được UNESCO công nhận danh hiệu Khu Dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, (Photo: Bùi Kiến Quốc)

Toàn bộ các cán bộ được chỉ định làm việc cho BQL KDTSQ hiện tại đều theo chế độ kiêm nhiệm, khó triển khai công việc và thực tế hoạt động của BQL KDTSQ trong 4 năm qua rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi đề nghị cơ cấu lại BQL KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An như sau: Trên cơ sở các Quyết định UBND thành phố Hội An về việc thành lập BQL KDTSQ Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, giữ nguyên các chức danh bao gồm Trưởng Ban, Phó Ban trực và các Phó Ban. Tuy nhiên, các Thành viên, Tổ chuyên gia và Tổ kỹ thuật cần phải được miễn nhiệm và tái cơ cấu vào bộ phận Thường trực BQL KDTSQ và Hội đồng Tư vấn KDTSQ.

081120132

Hình 2: Đô thị cổ Hội An bên dòng sông Thu Bồn nơi kết nối con người và sinh quyển

Thường trực BQL KDTSQ sẽ bao gồm Thư ký KDTSQ và các nhân viên chuyên ngành. Bên cạnh đó để phát huy được sức mạnh của toàn cộng đồng cho hoạt động của Khu Sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An, chúng tôi đề nghị UBND thành phố Hội An thành lập Hội đồng Tư vấn KDTSQ.

081120133

Hình 3: Sơ đồ tổ chức BQL KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An. Quan hệ điều phối được biểu diễn thông qua 2 đường liên kết (i) đường liên kết với mũi tên liền màu đỏ (—›) biểu hiện quan hệ chỉ đạo Nhà nước; đường liên kết với mũi tên đứt quảng ( ---›) biểu hiện quan hệ hợp tác.

081120134

Hình 4: Quan hệ điều phối của BQL KDTSQ. Quan hệ điều phối được biểu diễn thông qua 2 đường liên kết (i) đường liên kết với mũi tên liền màu đỏ (—›) biểu hiện quan hệ chỉ đạo Nhà nước; đường liên kết với mũi tên đứt quảng ( ---›) biểu hiện quan hệ hợp tác.

Bài trình bày giới thiệu tổ chức điều phối hoạt động của KDTSQ Cù Lao Chàm – Hội An, cơ cấu tổ chức của BQL KDTSQ, Thường trực BQL, chức năng nhiệm vụ của Thư ký KDTSQ và các nhân viên chuyên ngành. Đặc biệt bài trình bày đề cập đến việc hình thành Hội đồng Tư Vấn KDTSQ, dự thảo danh sách thành viên của Hội đồng, phân công nhiệm vụ, cơ chế tài chính bền vững và kế hoạch hoạt động của BQL KDTSQ trong năm 2014.

Toàn bộ bài trình bày (tải về)

Chu Mạnh Trinh – Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm

...