Kiện toàn bộ máy Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An

PDF.InEmail

27032014 ra mat KSQBan quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An (BQL Khu DTSQTG CLC) được thành lập theo quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 17/7/2009, điều chỉnh bổ sung tại quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của UBND Thành phố Hội An. Cơ cấu tổ chức gồm: 01 trưởng ban, 01 phó ban trực, 02 phó ban, 01 thư ký và 28 thành viên. Ngoài ra, giúp việc cho BQL còn có tổ chuyên gia và tổ kỹ thuật với 10 thành viên.

Ngày 03 tháng 03 năm 2014, UBND Thành phố Hội An tiếp tục ban hành quyết định số 336/QĐ-UBND về việc kiện toàn bộ máy BQL Khu DTSQTG CLC - Hội An cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn mới để chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 5 năm Khu DTSQTG CLC được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận vào ngày 26/5/2009.27032014 ra mat KSQ 1

Hình 1: Ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Hội An kiêm Trưởng ban quản lý Khu DTSQ thế giới Cù Lao Chàm

 

Và chiều ngày 26 tháng 3 năm 2014, UBND Thành phố Hội An tổ chức cuộc họp để giới thiệu các thành viên BQL Khu DTSQTG CLC - HA và bàn, góp ý kế hoạch, quy chế hoạt động của BQL trong thời gian đến. Tham dự có ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND Thành phố cùng các vị đại biểu đại diện Thường trực HĐND, các ban ngành trực thuộc Thành phố, Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch 13 xã phường.

27032014 ra mat KSQ 2

Hình 2: Ông Phan Văn Lý – Phó chánh văn phòng HĐND – UBND Đọc quyết định thành lập BQL Khu DTSQ thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

Ban quản lý gồm có 09 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hội An làm Trưởng ban; bà Trần Thị Hồng Thúy, giám đốc BQL Khu BTB CLC làm Phó ban trực; ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng Phòng Tài nguyên & Môi trường và ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội an làm phó ban cùng 05 thành viên là Trưởng các phòng Kinh tế, Văn hóa Thông tin, Thương mại - Du lịch, Chủ tịch UBND Xã Tân Hiệp và Đại diện Hiệp hội du lịch Cù Lao Chàm.

Ban Thư ký (bộ phận thường trực của BQL Khu DTSQTG CLC) gồm những người có chuyên môn một trong các lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, sinh thái, môi trường, có kinh nghiệm làm việc về bảo tồn, quan hệ quốc tế, có uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng. Chính vì vậy, BQL Khu BTB CLC đề nghị UBND Thành phố giao nhiệm vụ cho ông Lê Ngọc Thảo, Thạc sĩ Trưởng phòng Nghiên cứu - Phát triển BQL Khu BTB CLC làm Trưởng ban và ông Huỳnh Lê Vũ Hoàng cán bộ BQL Khu BTB làm nhân viên.

27032014 ra mat KSQ 3

Hình 3: Ông Lê Ngọc Thảo – Trưởng Ban Thư Ký BQL Khu DTSQTG CLC – HA báo cáo dự thảo chương trình hành động của BQL

Ban cố vấn là những người có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và am hiểu sâu về các lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được mời để giúp BQL tư vấn xây dựng kế hoạch quản lý tổng hợp, kế hoạch hoạt động của Khu DTSQTG gồm có 11 người, trong đó có ông Nguyễn Hoàng Trí, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia MAB Việt Nam. Ông Nguyễn Chu Hồi, Phó giáo sư, Tiến sĩ Giảng viên Trường Đại học quốc gia Hà Nội (nguyên Cục trưởng cục biển và hải đảo). Ông Võ Sĩ Tuấn, Phó giáo sư, Tiến sĩ Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang. Ông Dương Viết Tình, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trưởng phòng Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Nông Lâm Huế. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc tổ chức MCD (Trung tâm phát triển cộng đồng). Bà Bùi Thị Thu Hiền, Điều phối viên tổ chức IUCN (quỹ bảo vệ thiên nhiên quốc tế) cùng các vị lãnh đạo các sở ban ngành Tỉnh Quảng Nam, các vị nguyên là lãnh đạo thành phố Hội an, Trung tâm quản lý BTDS Hội An làm thành viên Ban cố vấn.

Ngoài ra Tổ kỹ thuật gồm có 05 người thuộc các phòng ban của Thành phố có trách nhiệm hổ trợ kỹ thuật cho bộ phận thường trực BQL, tham gia triển khai các hoạt động chuyên ngành của Khu DTSQTG CLC khi được UBND Thành phố yêu cầu.

27032014 ra mat KSQ 4

Hình 4: Ông Lê Văn Giảng – Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo

Với cơ cấu tổ chức bộ máy Khu DTSQ như vậy, huy vọng thời gian đến Khu DTSQ sẽ hoạt động đạt hiệu quả cao, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 5 năm Khu DTSQTG CLC - Hội An được UNESCO công nhận vào ngày 26/5/2009 – 26/5/2014 sẽ diễn ra sôi nổi, thiết thực từ Đô thị cổ Hội An ra đến biển đảo Cù Lao Chàm.

Lê Công Tuấn – BQL Khu BTB Cù Lao Chàm

...