Hội nghị cán bộ viên chức BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm năm 2016

PDF.InEmail

Ngày 15 tháng 1 năm 2016, tại Hội trường BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (BQL) đã diễn ra Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động, tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Kim Loan – PCT Liên đoàn lao động Thành phố Hội An, ông Lê Xuân Ái – Nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo, ông Nguyễn Văn Quang – cộng đồng Cù Lao Chàm và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

HNCNVC2016-01-19-01-2016

Hình 1: Toàn cảnh Hội nghị viên chức BQL Khu BTB CLC năm 2016

Tại Hội nghị, ông Lê Vĩnh Thuận - Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm báo cáo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Theo báo cáo, năm 2015 BQL đã gặt hái được một số kết quả tiêu biểu sau:

- Sắp xếp lại các phòng ban theo Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An, bao gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Nghiên cứu và hợp tác quốc tế; Phòng Tuần tra và Phát triển Cộng đồng; Văn phòng Du lịch sinh thái; và Ban thư ký Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An.

- Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho cộng đồng xã đảo và ngư dân các xã ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Phối hợp với các bên liên quan triển khai tốt công tác tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm Quy chế; kiểm soát hoạt động bơi lặn biển đối với khách du lịch tại các vùng chức năng của Khu bảo tồn biển.

- Công tác nghiên cứu khoa học, triển khai các hoạt động chuyên môn được quan tâm, chú trọng, nhiều dự án được kêu gọi qua đó góp phần đáng kể vào bảo tồn đa dạng sinh học tại Cù Lao Chàm.

HNCNVC2016-02-19-01-2016

Hình 2: Hoạt động truyền thông tại Khu bảo tồn biển

Báo cáo cũng đã trình bày các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế trong năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, trong đó ngoài các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2016, BQL dự kiến triển khai một số nhiệm vụ quan trọng như:

- Tham mưu UBND thành phố điều chỉnh quy chế phân vùng khu vực bơi, lặn biển.

- Tiếp tục tham mưu chỉnh sửa nội dung Nghị quyết và Quyết định Phương án thu phí tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An;

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2015 của UBND thành phố Hội An về việc phê duyệt phương án cải tiến vé tham quan Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An.

- Tăng cường truyền thông cho cộng đồng trong Khu bảo tồn biển và cộng đồng ven biển Quảng Nam, đẩy mạnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát; tăng cường nghiên cứu, hợp tác quốc tế và kêu gọi tài trợ, triển khai các đề tài, dự án nhằm bảo tồn, tái tạo, phục hồi đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên tại Cù Lao Chàm.

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tùng Linh – Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016

Năm 2015 tổng số đoàn viên của Công đoàn BQL Khu bảo tồn biển là 43 người (tăng 15 đoàn viên so với năm 2014), Trong năm qua đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, viên chức và người lao động BQL được cải thiện và từng bước được chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị. Công đoàn BQL đã chăm lo tốt cho đời sống, bảo vệ quyền lợi và lợi ịch hợp pháp, chính đáng của người lao động về mọi mặt.

Với những nổ lực cố gắng năm 2015, Công đoàn cơ sở BQL Khu bảo tồn biển đã được Liên đoàn lao động Thành phố Hội An ghi nhận, và là 1 trong 7 công đoàn cơ sở được UBND thành phố Hội An tặng giấy khen.

Phó Chủ tịch Công đoàn BQL cũng đã thông qua phương hướng hoạt động công đoàn năm 2016, trong đó thể hiện rõ sự quyết tâm của Công đoàn đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động trong năm đến.

Ngoài ra, BQL Khu bảo tồn biển đã thảo luận Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thảo luận quy chế làm việc, báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2015 và kế hoạch tình hình tài chính năm 2016; thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016, và báo cáo cáo tình hình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2015.

HNCNVC2016-03-19-01-2016

Hình 3: Bà Phạm Thị Kim Loan – PCT LĐLĐ TP Hội An ghi nhận sự quan tâm của Công đoàn BQL đến người lao động và đánh giá cao công tác công đoàn của BQL trong năm 2015.

HNCNVC2016-04-19-01-2016

Hình 4: Ông Nguyễn Văn Quang –đại diện cộng đồng ghi nhận sự đóng góp của BQL đến công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại Cù Lao Chàm.

Để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ năm 2016, BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đạt mục tiêu phấn đấu như sau:

- Danh hiệu thi đua Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm là “Tập thể lao động xuất sắc”.

- Về cá nhân, có trên 95% đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, trong đó có ít nhất 08 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Công đoàn vững mạnh.

- Chi đoàn xuất sắc.

- Đạt cơ quan đạt chuẩn văn hoá. - 100% Cán bộ - Viên chức hưởng ứng phong trào Lao động tiên tiến, Lao động sáng tạo, xây dựng hình mẫu Cán bộ - Viên chức và người lao động “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.

HNCNVC2016-05-19-01-2016

Hình 5: Các phòng ban ký giao ước thi đua năm 2016

Đại diện BQL cũng đã thông qua các Quyết định về công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, tập thể và các cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có đóng góp tích cực cho hoạt động của đơn vị trong năm 2015.

HNCNVC2016-06-19-01-2016

Hình 6: Cán bộ BQL đón nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2015

Có thể nói năm 2015 là một năm có nhiều khó khăn nhưng cũng là năm gặt hái được nhiều thành công của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, những nỗ lực của cán bộ Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được lãnh đạo các cấp ghi nhận là một trong những niềm động viên, khích lệ tinh thần cho toàn thể những người làm công tác bảo tồn, để rồi đơn vị lại có thêm động lực, niềm tin mới vững vàng trước “đầu sóng ngọn gió”, để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn mà lãnh đạo cấp trên giao phó.

Như lời bà Trần Thị Hồng Thúy –Giám đốc BQL kết luận tại Hội nghị “Năm 2016, con thuyền bảo tồn biển sẽ tiếp tục chèo, và chèo với tốc độ đều, nhịp nhàng để đi đúng đường, đó là bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng, để thực hiện được nhiệm vụ này thì ban giám đốc và ban chấp hành Công đoàn Khu bảo tồn biển sẽ nổ lực hết sức để nhiệm vụ vất vả hơn thì quyền lợi và đời sống của người lao động được cải thiện hơn”.

Phạm Thị Kim Phương - BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...