Thông tin về chất lượng nước biển tại Hội An

PDF.InEmail

UBND thành phố Hội An vừa ban hành Thông báo số 264/TB-UBND ngày 12/5/2016 về chất lượng nước biển tại Hội An.

Theo kết quả phân tích của Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ về các mẫu nước tại nhiều vị trí ở Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, bãi tắm Cửa Đại, bãi tắm An Bàng và cửa biển Cửa Đại vào các ngày 05, 06, 07 và 09/5/2016 cho thấy hàm lượng các thông số được phân tích đều rất thấp, đảm bảo theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, bao gồm cả vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh và vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

Với kết quả này, UBND thành phố đã chỉ đạo các ban ngành địa phương tiếp tục thông tin rộng rãi đến người dân để ổn định sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng hàng thủy hải sản và du khách được biết để yên tâm khi đến tham quan nghĩ dưỡng tại Hội An.

Toàn văn thông báo

BQL KBTB CLC

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...