THÔNG BÁO: Bán đấu giá tài sản thanh lý Máy Cano 120HP Model 44V71222PD

PDF.InEmail

THÔNG BÁO về việc Bán đấu giá tài sản thanh lý Máy Cano 120HP Model 44V71222PD của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có kế hoạch bán trọn gói tài sản thanh lý Máy Cano 120HP Model 44V71222PD (theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND thành phố Hội An), với các nội dung sau:

1. Tài sản thanh lý gồm: Máy Cano 120HP Model 44V71222PD, năm sản xuất 2006 được gắn với vỏ composite của tàu cao tốc Qna 0432 của Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

2. Giá khởi điểm: 8.250.000 đồng (Bằng chữ : Tám triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

3. Địa điểm bán tài sản: Hội trường tầng 02 BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - 03 Nguyễn Huệ, thành phố Hội An.

4. Thời gian bán hồ sơ, đăng ký mua tài sản, nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày12/10/2017. Tại văn phòng BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm - Hội An, số 03 Nguyễn Huệ, phường Minh An, thành phố Hội An.

5. Thời gian tổ chức bán tài sản: 8 giờ 30 phút ngày 16/10/2017.

Các cá nhân, đơn vị có nguyện vọng tham gia mua tài sản có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và được mua một bộ Hồ sơ tài sản với giá là: 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng); Tiền đặt trước 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn) tại địa điểm trên.

Bắt đầu từ ngày 06/10/2017 đến ngày 12/10/2017.

Xin cảm ơn./.

Thông báo đính kèm:                                                                                                         


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...