Trích bài tham luận tại Đại hội Hội Nông dân xã Tân Hiệp lần thứ VII nhiệm kỳ 2018 – 2023 của Chi hội Nông dân thôn Bãi Hương với chủ đề: “Chi hội Nông dân thôn với công tác Đồng quản lý Tiểu khu bảo tồn biển Bãi Hương”

PDF.InEmail

Chi hội thôn Bãi Hương có hơn 40 hội viên nông dân tham gia công tác Hội, ngành nghề chủ yếu là đánh bắt hải sản gần bờ và tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch.

Năm 2011, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định giao 19,5km2 mặt nước để cộng đồng Bãi Hương tự đứng ra quản lý và khai thác hợp lý, từ đây Tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương ra đời.

Đây là mô hình đồng quản lý trong lĩnh vực bảo vệ nguồn tài nguyên biển và các hoạt động kinh tế của cộng đồng dân cư tại địa phương. Trong đó, vai trò quản lý chủ đạo là của cộng đồng dân cư thôn Bãi Hương. Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chính quyền địa phương các cấp và các bên liên quan có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, pháp lý để cộng đồng thôn Bãi Hương thực hiện được công tác quản lý trong Tiểu khu bảo tồn biển. Việc phân quyền quản lý Tiểu khu bảo tồn biển cho cộng đồng dân cư thôn Bãi Hương nhằm bảo vệ và khai thác hợp lý các giá trị tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và du lịch sinh thái; chia sẻ lợi ích hài hoà giữa các bên liên quan trên cơ sở lợi ích lớn nhất của cộng đồng; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng tham gia quản lý và khai thác hợp lý, bền vững các giá trị tại địa phương; đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội, môi trường trước mắt và lâu dài cho cộng đồng địa phương cũng như của toàn xã hội.

A- thamluantieukhu24102017-01

Hình 1: Quang cảnh đại hội

Tuy nhiên, để làm tốt công tác bảo tồn biển, bảo vệ ngư trường đánh bắt không mâu thuẫn với việc khai thác và lợi ích là việc vô cùng khó khăn, bởi cộng đồng ngư dân vẫn xem nguồn lợi thủy sản và các giá trị của Khu Bảo tồn biển như là một tài sản chung và là lợi ích trước mắt. Vì vậy, họ tìm mọi cách khai thác tài nguyên, còn trách nhiệm quản lý, bảo vệ là của cơ quan nhà nước.

Trước tình hình trên, Chi hội đã cùng với các hội đoàn thể tăng cường công tác vận động, truyền thông trong cán bộ, hội viên và cộng đồng nhân dân về lợi ích của việc bảo tồn biển cũng như niềm tự hào khi là địa phương đầu tiên của cả nước được Tỉnh tin tưởng giao quyền quản lý mặt nước. Chi hội đã cùng với UBND xã, Hội Nông dân xã và Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm xây dựng kế hoạch quản lý, tham vấn ý kiến nhân dân và xây dựng Quy chế Đồng quản lý bảo tồn biển. Tham gia góp ý để UBND Ban hành Quy ước tổ chức, hoạt động của Tổ thúng đáy kính, Quy ước cộng đồng bảo vệ rạn san hô; chuyển đổi sinh kế cho các hộ dân bị ảnh hưởng…

Nhân sự BQL Cộng đồng Tiểu Khu đồng quản lý lực lượng nòng cốt, chủ lực là hội viên Nông dân thôn, tham gia vào các Tổ hoạt động như: Tổ tuần tra, giám sát trên biển, Tổ Truyền thông và Tổ Dịch vụ du lịch.

Hiện nay, Hội viên nông dân nói riêng và cộng đồng ngư dân thôn Bãi Hương nói chung đã nâng cao ý thức bảo tồn biển, tự mình đứng ra tổ chức tuần tra, giám sát bảo vệ ngư trường, số lượng các phương tiện tại thôn vi phạm vùng cấm khai thác đánh bắt giảm đáng kể, tham gia tốt các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn biển tại xã và các xã lân cận, cộng đồng ngư dân đã từng bước chia sẻ và gánh vác trách nhiệm trong công tác bảo tồn biển…

Đạt được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của tổ chức Hội, còn được sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp, các Sở ban ngành tuy nhiên cái quan trọng nhất đó chính là sự đồng thuận của người dân trong việc bảo tồn đa dạng sinh hoạt, chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt để bảo tồn, gặt hái quả ngọt tương lai, đó cũng chính là tinh thần ‘Dựa vào cộng đồng” mà chúng ta đã làm được.

A- thamluantieukhu24102017-02

Hình 2: Đại diện Chi hội Nông dân thôn Bãi Hương trình bày tham luận

Để duy trì kết quả trên, thay mặt Chi hội Nông dân thôn Bãi Hương chúng tôi cũng mong muốn Chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã và các bên liên quan cần hỗ trợ, tạo mọi điều kiện hơn nữa để chúng tôi tham gia tổ chức thực hiện và đảm bảo mô hình phát triển bền vững nhằm làm tốt công tác Đồng quản lý bảo tồn biển và tạo cho hội viên nông dân cũng như cộng đồng ngư dân trong thôn có thêm thu nhập và cân bằng giữa công tác bảo tồn và phát triển.

A- thamluantieukhu24102017-03

Chi hội Nông dân thôn Bãi Hương, tháng 10/2017


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...