Nghiên cứu Homestay, mô hình lưu trú phù hợp công tác bảo tồn thiên nhiên tại cụm đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

PDF.InEmail

bandoCLCHomestay là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, có thể có dịch vụ khác theo khả năng đáp ứng của chủ nhà. Qua nghiên cứu bằng các phương pháp điều tra, khảo sát thực địa; phương pháp phỏng vấn mức độ ưa thích của du khách trong và ngoài nước tại cụm đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi nhận thấy:

(1) Homestay phù hợp với công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên cụm đảo này và

(2) Homestay phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội ở cụm đảo Cù Lao Chàm trong việc tạo ra nguồn thu nhập cho người dân mà ít tác động đến môi trường nhất.

Nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp giúp mô hình này phát triển theo chiều hướng sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên khi hoạt động du lịch đang phát triển tại cụm đảo này.

homestay

Người dân cùng vui chơi với du khách

Click vào đây để download toàn bộ tài liệu

Nguyễn Thị Ngọc, Dương Thị Bích Huệ, Chu Mạnh Trinh


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

...