Đăng ký khai thác trong Tiểu Khu Bảo tồn biển Bãi Hương

In

Thứ hai, 05 Tháng 2 2018 10:29 Số truy cập:4384

Ngày 20/1/2018 vừa qua, Ban quản lý Cộng đồng Tiểu khu Bảo tồn biển Bãi Hương đã hoàn thành việc đăng ký Khai thác thủy sản và chuyển đến cho người dân sinh sống tại thôn với sự hỗ trợ từ Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD).

A dangkykhaithac05022018-01

Hình 1: Ban quản lý Cộng đồng Tiểu khu Bảo tồn biển thôn Bãi Hương nhận giấy Đăng ký khai thác Thủy sản để chuyển giao cho người dân

Hoạt động này nằm trong Quy chế quản lý Tiểu khu Đồng quản lý Bảo tồn biển Bãi Hương ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Để triển khai hoạt động này, trước đó hơn một tháng, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã tổ chức tập huấn về sự cần thiết, ý nghĩa của việc đăng ký Khai thác thủy sản cho Ban quản lý cộng đồng Tiểu khu. Hướng dẫn cách thức đăng ký và thảo luận lại biểu mẫu để thuận tiện cho việc triển khai đến với người dân và phù hợp với những ngành nghề khai thác thủy sản tại địa phương.

A dangkykhaithac05022018-02

A dangkykhaithac05022018-03

Hình 2&3: Người dân xem xét và thảo luận về biểu mẫu giấy đăng ký Khai thác thủy sản

Sau khi thống nhất biểu mẫu và cách thức đăng ký, Ban quản lý Cộng đồng Tiểu khu đã tiến hành tổ chức cho ngư dân đăng ký, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ đặc biệt với những ngư dân đã lớn tuổi, giúp ngư dân hiểu được trách nhiệm và quyền lợi khi đăng ký, đồng thời hỗ trợ cho công tác quản lý Khai thác thủy sản và thực thi Quy chế được hiệu quả hơn.

A dangkykhaithac05022018-04

Hình 4&5: Mặt trước và sau của giấy đăng ký Khai thác Thủy sản trong Tiểu khu Đồng quản lý bảo tồn biển Bãi Hương

A dangkykhaithac05022018-05

 Hình 6: Người dân nhận giấy đăng ký Khai thác thủy sản sau khi được hoàn thiện

Thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được giao quyền sử dụng và quản lý mặt nước biển, triển khai mô hình Đồng quản lý với tên gọi Tiểu khu Đồng quản lý Bảo tồn biển Bãi Hương. Với 19,05km2 được giao, Quy chế quản lý Khu Đồng quản lý Bảo tồn biển Bãi Hương đã được xây dựng và ban hành dựa trên sự đồng thuận và thống nhất cao của người dân. Hoạt động tổ chức cho ngư dân đăng ký khai thác thủy sản đã từng bước hoàn thiện việc thực thi Quy chế, giúp Ban quản lý Cộng đồng Tiểu khu Bảo tồn biển Bãi Hương quản lý tốt hơn hoạt động này về chủng loại, số lượng, ngư cụ khai thác… tăng cường hiệu quả quản lý và thực thi quy chế quản lý Tiểu khu tại địa phương trên lĩnh vực khai thác thủy sản.

Một số hình ảnh tại buổi đăng ký:

A dangkykhaithac05022018-06

Hình 7: Người dân thống nhất về hoạt động đăng ký Khai thác thủy sản

A dangkykhaithac05022018-07

 A dangkykhaithac05022018-08

A dangkykhaithac05022018-09

Hình 8,9&10: Ban quản lý Cộng đồng Tiểu khu hướng dẫn người dân đăng ký

Ng. Thúy - BQL KBTB CLC

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: